Prijava u poresku upravu (preduzeće).

Prilikom predaje dokumenata za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost(PDV), potrebno je u lokalnu kancelariju Poreske uprave priložiti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen JPR obrazac sa dodatkom A, ovdje preuzmite JPR obrazac

Korak 2. Rješenje o registraciji preduzeća iz Centralnog registra poreske uprave.

Korak 3. Rješenje o PIB-u (dobija se zajedno sa registracijom preduzeća).

Korak 7. Kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje/izvršni direktor ili pasoša ukoliko je isti stranac.

Prijava u poresku upravu (preduzetnik)

Prilikom predaje dokumenata za prijavu radnika, potrebno je u lokalnu kancelariju Poreske uprave priložiti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen JPR obrazac sa dodatkom B, ovdje preuzmite JPR obrazac.

Korak 2. Rješenje o registraciji preduzetnika iz centralnog registra poreske uprave.

Korak 3. Kopija lične karte preduzetnika ili pasoša ukoliko je preduzetnik stranac.

Korak 4. Pečat preduzetnika.

Izvor: Poreska uprava